Welkom bij Just Advocaten

Just Advocaten is een kantoor met ervaring in vastgoed. Onze specialisaties zijn huur, verhuur, koop en verkoop van vastgoed, burenrecht en VvE.

Onze kennis en vaardigheden stemmen we af op uw bedrijfsvoering, we communiceren open en helder, en staan voor hoge kwaliteit en integriteit. Kortom: bij Just zijn we praktisch, duidelijk, deskundig en oprecht. Bel of mail ons voor een afspraak, we zijn benieuwd wat we voor u kunnen doen.

Wie zijn wij

Annalie Draisma

Annalie Draisma heeft ruim tien jaar ervaring als advocaat in civiel vastgoedrecht.

Haar specialisaties zijn huurrecht, koop, VvE’s en burenrecht. Bij een groot landelijk advocatenkantoor heeft zij de afgelopen tien jaar kennis en ervaring opgedaan in het voeren van procedures, adviseren en het opstellen van contracten. Annalie heeft de specialisatieopleiding huurrecht cum laude afgerond en is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten.

Annalie werkt onder andere voor retailers, gemeenten, verenigingen van eigenaren, vastgoedeigenaren/-beleggers, projectontwikkelaars en particulieren.

Onze diensten

Civiel vastgoedrecht

Huur en verhuur van vastgoed

Just Advocaten biedt juridische ondersteuning en advies bij huur en verhuur van vastgoed, bijvoorbeeld als het gaat om:

  • het opstellen of beoordelen van een huurovereenkomst, onderhuurovereenkomst, aanvullende overeenkomst (allonge) of beëindigingsovereenkomst
  • geschillen over beëindiging, huurprijs, servicekosten, gebreken, oplevering of overlast
  • vragen over uw rechten en verplichtingen op basis van de wet en/of de huurovereenkomst, bijvoorbeeld met betrekking tot een verhoging of verlaging van de huurprijs of opzegging van de huurovereenkomst
  • rechten en verplichtingen met betrekking tot huur van winkel- of horecaruimte, zoals aanpassing van de huurprijs of het recht op  overdracht van een huurcontract bij verkoop van een onderneming van de huurder (indeplaatsstelling)
  • vragen met betrekking tot scheiden van wonen en zorg

Voor ondersteuning of advies kunt u contact opnemen met Annalie Draisma

Koop en verkoop van vastgoed

Just Advocaten biedt juridische ondersteuning en advies bij koop en verkoop van vastgoed, bijvoorbeeld als het gaat om:

  • het opstellen of beoordelen van een koopovereenkomst
  • geschillen bij koop of verkoop, bijvoorbeeld als het onroerend goed niet aan de verwachtingen voldoet of de wederpartij de verplichtingen niet nakomt

Voor ondersteuning of advies kunt u contact opnemen met Annalie Draisma

Zakelijke rechten

Just Advocaten biedt juridische ondersteuning en advies over uw positie met betrekking tot erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal of andere zakelijke rechten.

Voor ondersteuning of advies kunt u contact opnemen met Annalie Draisma

Burenrecht

Just Advocaten biedt juridische ondersteuning en advies bij geschillen met de eigenaar of gebruiker van een naastgelegen perceel, bijvoorbeeld over een recht van overpad of uitweg, het plaatsen van een schutting, dakterras of uitbouw en bij overlast.

Voor ondersteuning of advies kunt u contact opnemen met Annalie Draisma

VvE's

Just Advocaten biedt juridische ondersteuning en advies aan VvE’s, bijvoorbeeld als het gaat om het aanbrengen van wijzigingen aan een appartement of verschillen van mening met de VvE of andere appartementsrechteigenaren over een bepaalde kwestie.

Voor ondersteuning of advies kunt u contact opnemen met Annalie Draisma

Kosten

Uurtarieven
Afhankelijk van het soort advies of geschil, hanteren wij een tarief tussen de € 200 en € 250 ex btw per uur. Vooraf maken we een inschatting van het benodigde aantal uren, verdeeld over de te onderscheiden activiteiten. Vanzelfsprekend houden wij u steeds op de hoogte van de voortgang en het benodigde aantal uren. U bepaalt uiteraard steeds zelf of en hoe we de dienstverlening vervolgen.

Projectbasis
Voor werkzaamheden op projectbasis – waarbij we (bijvoorbeeld voor de duur van het project) wekelijks of maandelijks een aantal dagen of dagdelen vanuit ons kantoor of bij u op locatie werken, zijn lagere tarieven bespreekbaar.

Belangrijke informatie

Algemene Voorwaarden
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Inschrijvingsnummer Handelsregister (KvK)
Just Advocaten is de handelsnaam van de eenmanszaak Annalie Draisma Advocatuur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

KvK Annalie Draisma Advocatuur: 63708159

BTW-nummer
Annalie Draisma Advocatuur: NL100747206B01

Beroepsorganisatie
Just Advocaten is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel: 070 – 3353535 (info@advocatenorde.nl). Op de website www.advocatenorde.nl staan de wet- en regelgeving, waaronder ook de gedragsregels, die op de advocatuur van toepassing zijn.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Just Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die in voorkomende gevallen een dekking kent van maximaal € 500.000,- euro per gebeurtenis voor aanspraken die worden ingesteld in de Europese Unie en/of landen behorende tot de Europese Ruimte en/of Zwitserland. Deze verzekering is afgesloten via Allianz Nederland Schadeverzekering, Postbus 64,3000 AB Rotterdam.

Klachten
Wij streven ernaar u zo goed en adequaat mogelijk van dienst te zijn. Niettemin valt niet uit te sluiten dat er op enig moment bij u ongenoegen ontstaat over de behandeling van de zaak of de wijze waarop u wordt bejegend. Ook kan er verschil van mening ontstaan over de declaratie. Voor deze situaties beschikken wij over een klachtenregeling.

Identificatie- en meldplicht
Op grond van de Verordening op de advocatuur, uitgevaardigd door de Nederlandse Orde van Advocaten, zijn advocaten verplicht hun cliënten te identificeren.

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hebben advocaten in bepaalde gevallen een identificatie- en meldplicht. Meer informatie over de plichten uit de Wwft treft u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Contact

Just Advocaten
Burgemeester Reigerstraat 77
3581 KP Utrecht

Telefoon 030 – 66 2828 8
Fax 030 – 66 2828 7
E-mail info@justadvocaten.nl

Annalie Draisma
Mobiel 06 – 48 51 69 82
E-mail annalie@justadvocaten.nl

Bel mij terug
Wilt u liever terug gebeld worden? Vul dan onderstaande gegevens in en dan bellen we u zo snel mogelijk terug.

Naam

Telefoonnummer

Betreft